2020-01-24

Ano ang kailangan upang maka-apply?

Maari naming tanggapin ang aplikasyon ng sinuman 18 anyos pataas sa panahon ng aplikasyon, may regular na mapagkikitaan. Ang mga wala pang 18 anyos ay nangangailangan ng pahintulot ng sinong may karapatan bilang kanilang magulang.