2020-01-24

Gusto ko sana ikuha sa bank account ko ang pambayad mula sa umpisa, pwede kaya?

Magpapadala kami ng URL sa email kung saan maaari kayong mag register online para sa direct debit from bank account (monthly payment method). Mangyari lamang na paki-complete ang registration doon.