2020-01-24

Hindi ko nakuha ang card ko at lumampas na ang panahon para ipadala ito muli. Pwede pa ba ninyo ipadala ng isa pang beses?

Ipapadala namin muli ang card kapag hindi ninyo natanggap sa dahilan na wala kayo sa oras na dumating ito o kaya’y lampas na ng panahon dapat matanggap namin ang inyong deposito. Mangyari lamang ipaalam ninyo sa aming kumpanya ang inyong hiling. Bukod nito, maaaring kontakin kayo ng aming kumpanya sa pamamagitan ng email o telepono, upang kumpirmahin na naipadala na muli ang card, alinsunod sa kondisyon nakasaad sa kontrata, at maaari din na ipapadala namin muli ang card kahit na wala kaming natanggap na hiling mula sa inyo.