2020-01-24

Anu-ano ang mga kailangan na dokumento upang makapag-apply?

Ito ang dalawang dokumento na kinakailangan: Residence Card (kasama ang special permanent resident certificate) at Certificate of Residence (kung saan na-issue sa loob ng tatlong buwan).
※Ang mga Permanent residents ay hindi na kinakailangan magpasa ng Certificate of Residence.