FAQ

 • Q
  Trả tiền

  Phương thức thanh toán thế nào?

  A

  Có thể trả qua cửa hàng tiện ích (konbini) hay trừ tự động qua tài khoản ở cơ quan tài chính của Nhật.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi chỉ định thanh toán 1 lần nhưng có thể chuyển sang thanh toán Tín dụng xoay vòng (Revolving) được không?

  A

  Có thể thay đổi. Tuy nhiên nếu chuyển qua hình thức thanh toán tín dụng xoay vòng (Revolving) sẽ mất phí tín dụng xoay vòng (Revolving)

 • Q
  Trả tiền

  Tôi đã nhận được hóa đơn yêu cầu thanh toán một lần khoản chi tiêu đã sử dụng, liệu tôi có chuyển sang phương thức thanh toán xoay vòng được

  A

  Hãy đăng ký chuyển phương thức thanh toán trước ngày 15 gần nhất tính từ thời điểm quý khách sử dụng thẻ để mua sắm.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi có thể thiết lập mức phí thanh toàn hàng tháng theo hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) thấp được không?

  A

  Tùy vào số dư sử dụng mà khoản tiền thanh toán sẽ khác nhau.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi có thể thanh toán nhiều tiền khi có nhiều tiền được không?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Trả tiền

  Trường hợp tôi chuyển tiền chậm có bị phạt phí chậm trễ hay không?

  A

  Đối với trường hợp quý khách lựa chọn phương thức thanh toán một lần, quý khách sẽ bị phạt khoản tiền bằng số dư thanh toán nhân với lãi suất năm là 14,6%.
  Đối với trường hợp ngoài phương thức thanh toán một lần, quý khách sẽ bị phạt hai khoản tiền, khoản thứ nhất bằng số dư thanh toán được yêu cầu chi trả nhưng chưa chi trả và bị chậm trễ nhân với lãi suất năm là 14,6%, khoản thứ hai là một khoản nhỏ bằng phần còn lại của số dư thanh toán chưa được yêu cầu chi trả nhân với lãi suất được quy định theo pháp luật quy định.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi cần chuẩn bị sẵn tiền để trừ tài khoản đến khi nào?

  A

  Vui lòng chuẩn bị tiền trước ngày trừ tài khoản. Để biết chi tiết, liên hệ với cơ quan tài chính của Nhật được chỉ định là tài khoản thanh toán.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi bị gửi đến hóa đơn yêu cầu thanh toán mà tôi không nhớ mình đã sử dụng dịch vụ (bao gồm)

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi muốn giảm mức tiền gửi bảo lãnh (deposit)

  A

  Hãy trao đổi với chúng tôi.

 • Q
  Trả tiền

  Tôi muốn tăng mức tiền gửi bảo lãnh (deposit)

  A

  Chúng tôi sẽ tăng mức tiền sau khi xác nhận quý khách đã gửi tiền bảo lãnh (Deposit).

3
4
5
6
7