FAQ

 • Q
  Về cách sử dụng

  Tôi quyết định rời Nhật về nước. Tôi vẫn có thể tiếp tục dùng thẻ chứ?

  A

  Thẻ lấy đối tượng là quý vị sống trong nước Nhật nên nếu trở về nước quý khách cần làm thủ tục rời khỏi hội. Tài khoản nhận lại tiền gửi bảo lãnh (Deposit) sẽ là tài khoản của cơ quan tài chính trong nước Nhật. Mất khoảng 2 tháng để nhận lại tiền gửi bảo lãnh nên hãy liên lạc sớm với chúng tôi.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Khi thanh toán bằng thẻ ở cửa hàng phải làm thế nào?

  A

  Khi thanh toán hãy trình thẻ ra và chỉ định phương pháp thanh toán là trả 1 lần hay trả góp. Hãy kiểm tra xác nhận số tiền ở phiếu bán và kí vào. (Không cần điền số điện thoại v.v…)

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Khi chuyển nhà phải làm thế nào?

  A

  Cần phải có thẻ cư trú đã làm xong thủ tục đổi địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi mẫu giấy đổi địa chỉ đến nên quý khách vui lòng gửi lại cùng với bản sao của thẻ cư trú.

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Thời hạn hiệu lực của thẻ đã hết, tôi nên làm thế nào?

  A

  Chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận xem quý khách có muốn gia hạn thẻ không trước khi thẻ hết hiệu lực. Nếu quý khách muốn chúng tôi sẽ gia hạn.

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Nếu làm lại thẻ thì số thẻ sẽ thay đổi không?

  A

  Tùy vào lý do làm lại thẻ mà số thẻ có thể sẽ thay đổi.
  Ví dụ: Làm lại thẻ do mất thẻ thì sẽ phải thay đổi số thẻ. Nếu quý khách đang sử dụng thẻ để chi trả liên tục phí công cộng, phí điện thoại, bảo hiểm, nhà cung cấp internet v.v… hãy tự làm thủ tục thay đổi thời hạn hiệu lực của thẻ với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Ngoài ra các trường hợp dưới đây không thay đổi số thẻ:

  Thẻ bị hỏng, bị hỏng từ, thẻ không đọc được nhạy

  Thay đổi mật khẩu

  * Trường hợp dùng để trừ tiền phí công cộng v.v…phải ghi rõ cả việc cần thay đổi đăng ký thông tin thẻ với các nhà cung cấp.

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Tôi muốn đổi mật khẩu thì phải làm thế nào?

  A

  Hãy liên lạc bằng điện thoại cho chúng tôi.
  Vì cần làm lại nên hãy trả phí làm lại.
  Chúng tôi sẽ gửi giấy thủ tục mật khẩu, sau khi điền hãy gửi lại cho chúng tôi.

 • Q
  Thay đổi hay cập nhật (thông tin) thẻ

  Tôi quên mật khẩu, phải làm thế nào?

  A

  Hãy liên lạc với chúng tôi.
  Chúng tôi sẽ gửi giấy thủ tục mật khẩu, sau khi điền hãy gửi lại cho chúng tôi.

 • Q
  Trả tiền

  Làm thế nào để kiểm tra lịch sử giao dịch của thẻ trên dịch vụ WEB?

  A

  Quý khách có thể kiểm tra tại WEB dịch vụ dành cho hội viên thẻ của công ty.
  Vui lòng đăng ký tài khoản hội viên Tại đây

 • Q
  Trả tiền

  Thanh toán hàng tháng thế nào/

  A

  Số tiền đã sử dụng sẽ được tổng kết vào ngày 15 hàng tháng (Tính phần đã sử dụng từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng này) và thanh toán vào ngày 6 tháng sau đó.

 • Q
  Trả tiền

  Khi nào hóa đơn yêu cầu thanh toán sẽ được gửi đến?

  A

  Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán vào khoảng ngày 23 hàng tháng.

2
3
4
5
6