FAQ

 • Q
  Gia nhập hội

  Tôi không thể đặt hạn mức tiền mong muốn dưới 50.000 yên sao?

  A

  Hạn mức tối thiểu của thẻ này là 50.000 yên. Không thể đăng ký hạn mức dưới 50.000 yên.

 • Q
  Gia nhập hội

  Tôi không thể đặt hạn mức tiền mong muốn cao hơn 300.000 yên sao?

  A

  Hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi.

 • Q
  Gia nhập hội

  Tôi muốn đăng ký thanh toán bằng trừ tài khoản tự động ngay từ đầu thì phải làm sao?

  A

  Quý khách vui lòng tiến hành thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng làm phương thức chi trả hóa đơn tín dụng tại đường dẫn chuyên dụng được gửi đính kèm trong email thông báo về kết quả thẩm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký từ công ty.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Có cần ghi tên vào mặt sau thẻ không?

  A

  Khi thẻ được chuyển đến quý khách hãy tự điền tên vào chỗ kí tên ở mặt sau thẻ.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Mật khẩu cần khi nào?

  A

  Cần có mật khẩu khi sử dụng thẻ để mua sắm.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Mã bảo mật là gì?

  A

  Cần thiết khi mua sắm trên mạng. Mã bảo mật là 3 chữ số cuối ở dãy 7 chữ số được in ở phía trên chỗ kí tên mặt sau thẻ.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Tôi sẽ đi nước ngoài. Thẻ có thể sử dụng cả ở nước ngoài chứ?

  A

  Có thể sử dụng ở các cửa hàng gia nhập thanh toán bằng Master Card ở nước ngoài.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Có dịch vụ vay tiền mặt từ thẻ tín dụng (Cashing service) không?

  A

  Không thể sử dụng dịch vụ vay tiền mặt từ thẻ tín dụng bao gồm hệ thống ATM trong và ngoài nước.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Dịch vụ trả bằng hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) tự động là gì?

  A

  Là dịch vụ chi trả bằng hình thức “tín dụng xoay vòng (revolving)” tự động phần đã sử dụng để mua sắm do chính chủ chỉ định và phần “trả một lần tháng sau” ở trong và ngoài nước.

 • Q
  Về cách sử dụng

  Thời hạn hiệu lực của thẻ đến bao giờ?

  A

  Thời hạn hiệu lực theo nguyên tắc là 3 năm.

1
2
3
4
5