2020-01-24

Ano gagawin ko upang makabayad ng pamili sa tindahan gamit ang card?

Tuwing babayad na kayo ng pamili ninyo, ipakita ang card at piliin ang isang bayaran lamang o hating bayaran. Mangyari lamang Ikumpirma sa sales voucher/resibo ang halaga at ang paraan ng pagbayad bago ninyo ilagda. (Hindi kailangang isulat ang numero ng inyong telepono o anumang ibang impormasyon.)