2020-01-24

Magagamit ba ang card para makawithdraw ng cash?

Hindi magagamit ang card para sa cash advance (cashing) na serbisyo, kahit saanmang ATM na network sa loob at sa labas ng Japan.