2020-01-24

Ako ay pupunta ng ibang bansa. Magagamit ba ang card kahit sa ibang bansa?

Maari ninyong magamit sa ibang bansa sa mga tindahan na tumatanggap ng Master Card.