2020-01-27

Ano ang pagkakaiba nito sa prepaid card o debit card?

■ Ang Nexus Global Card ay isang credit card.
Ang pagbayad sa halaga na pinaggamitan ng card ay tuwing ika-6 na araw bawat buwan (postpaid). (Hindi maaring gamitin ang inyong deposito upang bayaran ang halaga na ginamitan ng card.) Para sa mga malalaking halaga na pamili, maaari kayo gumamit ng riboharai (revolving payment). Maari din ninyo gamitin bilang pambayad sa pampublikong serbisyo (tubig, koryente atbp), pambayad ng serbisyo ng cellphone, pambayad ng seguro/insurance, sa paggamit ng internet atbp.
*Ipagpaumanhin ninyo maaring may serbisyo na di mababayaran gamit ng card.

■ Ang prepaid card ay maaring gamitin ang pinasok na pera dito ngunit kapag bumaba ang balanse nito kailangang lagyan ulit ng pera upang magamit.

■ Ang debit card ay ginagamit ang balanse na nakadeposito sa bank account ninyo ngunit kapag bumaba na ang balanse kailangang magdeposito muli upang magamit.