2020-01-27

Ano ang hoshokin (deposito)?

Ito ang pera na pinapanatili namin bilang collateral upang madagdagan ang credit ng customer. Ang isang security deposit ay hindi magagamit para sa pagbabayad. Ang halaga na ginamit ay binabayaran sa susunod na buwan at dapat bayaran sa isang bagay maliban sa deposito. Bilang karagdagan, ang halaga ng deposito at ang halaga ng credit na magagamit sa card ay pareho.