2020-01-27

Paano ninyo tatanggapin at isasauli ang dineposito?

Nakapaloob sa enclosed envelope kasama ng card ang transfer payment slip, mangyari lamang na ito ay gamitin para gawin ang security deposit.
Itong deposito ay ibabalik namin sa inyong bank account kapag tumiwalag kayo sa Nexus Global Card dahil uuwi na kayo sa bansa ninyo atbp.