2020-01-27

Ano ang Nexus Global Card?

Ang Nexus Global Card ay isang credit card para lamang sa mga dayuhan na naninirahan (residente) ng Japan na pinadali ang pag miyembro dahil sa suporta na binibigay namin para sa iba’t-ibang lenguahe. Ito ay bagong uri ng credit card na kung saan tatanggapin namin ang inyong deposito at ang halaga nito ay ang magiging credit limit ninyo.