2020-01-25

Tôi có thể thiết lập mức phí thanh toàn hàng tháng theo hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) thấp được không?

Tùy vào số dư sử dụng mà khoản tiền thanh toán sẽ khác nhau.