2020-01-25

Tôi muốn đăng ký thanh toán bằng trừ tài khoản tự động ngay từ đầu thì phải làm sao?

Quý khách vui lòng tiến hành thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng làm phương thức chi trả hóa đơn tín dụng tại đường dẫn chuyên dụng được gửi đính kèm trong email thông báo về kết quả thẩm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký từ công ty.