2020-01-25

Có phải đóng hội phí hàng năm không?

Năm đầu tiên miễn phí hội viên. Từ năm gia nhập hội thứ 2 trở đi sẽ mất phí hội viên 2200 yên/năm (bao gồm thuế).