2020-01-24

Kailan kailangan ang PIN number?

Kailangan ang PIN number tuwing gagamitin ang card para sa shopping o pamimili.